A TÁMOP 3.1.4-09/1 számú, Új irány a versenyképes tudásért! című pályázat keretében az iskolánkat fenntartó Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 22.962.400 Ft támogatásban részesült.

 

Iskolai projektünk 2009 októberében indult és 2011. június 30-án zárult. A projekt fenntartási időszaka 5 év.

A projekt során számos programot valósítottunk meg:

2009 decemberében adventi témahetet tartottunk.

2011 januárjában a Kémiai Éve jegyében „Vízből tűz, tűzből víz” témához kapcsolódóan kísérleteket végeztünk.

Megvalósult projektünk a Föld Napja keretében illetve az öko-kert növényekkel való betelepítésére, melyen az iskola összes tanulóját megmozgattuk.

Minden általános iskolai tanulónk erdei iskolai programon vett részt.

Pedagógusaink közül 42 fő 13 továbbképzésen összesen 91 tanúsítványt szerzett.

Bevezettük a kompetencia alapú oktatást matematika kulcskompetencia és szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területeken.  Pedagógiai programunk ezek alapján kiegészült, módosításra került.

A tanórák segítésére számos kompetenciafejlesztő könyvet, munkafüzetet illetve digitális tananyagot szereztünk be.

A projekt fenntartási időszakában célunk az elért eredmények fenntartása illetve új tanulócsoportok bevonása a kompetencia alapú oktatásba. Folytatódnak programjaink (erdei iskola, témahetek, projekthetek) melyekkel reméljük, sok diákunk számára nyújtunk hasznos időtöltést. 

A projekt célja és tartalma:

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

Iskolánk projektben vállalt tevékenységei:
A kompetencia alapú oktatás implementációja

 • Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása 1.b,2.a, 5. és 6. osztályban.
   
 • Matematika kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása a 2.b, 4., 5., és 7. osztályban.
   
 • Idegen nyelvi kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; 6.osztály német csoportjában.
   
 • Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban
   
 • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: az ember és természet műveltségterületen
   
 • Egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként
   
 • Két témahét megszervezése tanévenként
   
 • Moduláris oktatási program megszervezése (egészséges életmód, környezetvédelem témakörben)
   
 • Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. 
   

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ TANÁROK:


HAJNAL GABRIELLA (ig.) 
DR. HELMLENÉ KARACS ZSUZSANNA (ig.h) 
KRISKÓNÉ GYŐRI GYÖNGYI
BUDÁNÉ VESZI MÁRIA TERÉZIA 
ORBÁN MÁRIA 
BÖRZSEINÉ VÁRHELYI ILDIKÓ 
TRAFNEK MÓNIKA 
JURECSKA MIKLÓSNÉ 
DOBROVOLSZKYNÉ KANÓCZKI ILDIKÓ 
STOLLER ANTALNÉ
FÜLÖP JÚLIA
KISHALMI EDIT

 

 ADVENTI PROGRAMJAINK 

December 11.
(péntek)

 

December 14.
(hétfő)

December 16.
(szerda)

December 18.
(péntek)
 

December 19.
(szombat)

December 22.
(kedd)

A Nemzetiségi tagozat adventi délutánja

13.30-tól

Karácsonyfa-álltás

Mézeskalács-bemutató

Teaház

15.00-tól

Minden pénteken: Adventi gyertyagyújtás az alsó tagozaton

a 3.óra utáni szünetben

Az adventi hét és a versenyek értékelése

a 4. órában

Az osztályok karácsonya

 

Luca napi vásár

14.00-tól

 

A teremdíszítési verseny zsűrizése

A nemzetiségi tagozat látogatása Bécsben

 
     

Karácsonyi koncert a Városmajori templomban

   
 
 
Joomla Template by Joomla51.com