A Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium jogelődjét, a Mártonhegyi Úti Általános Iskolát 1959-ben építették. A környék folyamatos beépülése miatt az eredeti 8 tantermes épület szűknek bizonyult, ezért az iskola épületét bővíteni kellett. Az 1970-es években kétműszakos tanítási rendben 1200 gyerek oktatása folyt itt. Belső átalakításokkal további tantermek létrehozásával egészen az 1989/90-es tanévig 8 évfolyamon 3 párhuzamos osztályban már csak délelőtti tanítási órákon tanultak a diákok.

Az 1990/91-es tanév gyökeres változást hozott az iskola életében, ekkor indult meg ugyanis a gimnáziumi oktatás további négyéves képzési rendszerben. Az intézmény ekkor vette fel Tamási Áron nevét, akinek személyiségét, életművét és magyarságát méltán lehet a diákok elé példaként állítani.

2000-ben az iskola vezetősége, tantestülete és szülői választmánya a profilbővítésről döntött, mely szerint az iskola német két tannyelvű nemzetiségi képzést is indít a gimnáziumban. Az iskola e kezdeményezését a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete 2000 novemberében jóváhagyta. Így a 2001/2002-es tanévtől a 8 évfolyamos általános iskolai, valamint az általános tantervű gimnáziumi képzés mellett 5 évfolyamos két tannyelvű nemzetiségi képzést is folytatunk.

A megnövekedett tanulói létszám illetve a profilbővülés miatt ismét szükségessé vált az intézmény bővítése. A 2003/2004-es tanévben a korábbi két épület mellé megépült egy új, az ebédlőt is magában foglaló öt tantermes épület, mely a nemzetiségi osztályainknak ad otthont.

A 2005/2006-os tanévtől újabb változás történt a gimnáziumi oktatásban: az általános tantervű képzés keretében elindítottuk a neolatin nyelvi előkészítő évfolyamunkat. Ezen az évfolyamon 14 órában tanítjuk választás szerint az olasz, francia vagy portugál nyelvet és 6 órában az angol nyelvet. Így gimnáziumunk mindkét osztálya 5 évfolyamos.

2009-ben, az iskola 50 éves jubileumi ünnepségére pedig átadásra került egy újabb épületegyüttes, melyben új tornaterem, öltözők, 3 tanterem, és könyvtár kapott méltó helyet. A projekt egy EU-s KMOP pályázatnak és a XII. kerületi Önkormányzat támogatásának köszönhetően valósult meg.

Joomla Template by Joomla51.com