013.évi gyermekétkeztetés személyi térítési díj szabályozása


A Budapest Hegyvidék XII.ker. Önkormányzat képviselőtestület döntése szerint 2013. április 01-től a gyermekétkeztetés térítési díja megváltozott. A személyi térítési díjat az alábbiak szerint kell befizetni.

A befizetendő összeg:
 bruttó összeg
egyszeri étkezés
(ebéd)
439 Ft
háromszori étkezés
627 Ft
táplálék allergiás ebéd
573 Ft
munkahelyi étkezés
589 Ft

Gyvt.148§ (5) bekezdés szerintn normatív kedvezmény jár

(5) Gyermekétkeztetés esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a Szt. hatálya alá tartozó intézmény-

ben elhelyezett gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) az a pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át

c) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) az ad) pont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az  

intézményi térítési díj 50%-át,

kedvezményként kell biztosítani. (továbbiakban: normatív kedvezmény)

A személyi térítési díj csökkenése iránti kérelmet az iskola vezetőjéhez kell benyújtani

és ahhoz mellékelni kell a kérelmezőnek a gyermeket gondozó  család jövedelmi, vagyoni

viszonyairól szóló nyilatkozatát, a megfelelő igazolásokkal együtt.

 

táj a csoportos beszedésről.doc

kedvezmeny-nyilatkozat j.pdf

igazolas_beteg_fogyatekos_gyermek_.pdf


Joomla Template by Joomla51.com