Az első osztályos gyermekek tudásvággyal, kíváncsisággal kezdik meg iskolai életüket. Az alapozó oktatás hagyományos, jól bevált módszerekkel folyik az alsó tagozaton. Az olvasás és az írás tanulása egymást kiegészítve történik az összeolvasás és a szótagolás intenzív gyakorlásával. Az olvasástanulás folyamatában megkülönböztetett figyelmet kap az olvasottak megértése, erre épülve a hangos olvasás fejlesztése. Köztudott, hogy az iskolába lépő gyerekek mennyire különböznek egymástól fejlettségi szint és fejlődési ütem tekintetében. Tanítóink "személyre szabott" többletfeladatokkal látják el a jobban terhelhetőket, a lassabban haladók felzárkóztatását differenciált foglalkoztatással biztosítják. Amennyiben szükséges, a tanulókkal logopédus is foglalkozik.

Ma már nehéz lenne figyelmen kívül hagyni az idegen nyelvek fontosságát, ami életünk szinte minden területén jelen van. A mai gyerekek olyan világban nőnek fel, ahol nagy előny, ha jól beszélnek valamilyen idegen nyelven. Az iskolánkba iratkozó kicsinyek választhatnak - első osztályban nem ajánljuk - angol vagy német nyelvi fakultációt, heti egy vagy két órában. A választott idegen nyelvet tanulják az általános iskola nyolc évfolyamán, és ez bővül kötelezően a gimnáziumi évek alatt egy újabb nyelvvel.

Kodály Zoltánnal valljuk: "Zene nélkül valódi szellemi élet nincs. Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyithatja a fiatal lelkét a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskola kötelessége." Iskolánkban több énekkar működik: az alsós gyerekekből álló Kisgyermekkórus, a felső tagozatosok Énekesmadár kórusa és a gimnáziumi kórus. A fellépések, vendégszereplések, énekkari táborok életre szóló élményekkel gazdagítják a gyerekeket, erősítik az összetartozás érzését. Nagy gondot fordítunk arra is, hogy gyerekeink megismerjék és megszeressék a magyar népzenét, népi gyermekjátékokat, megismerjék a népszokásokat. Az alsó tagozaton már nyolc éve tanórai néptáncoktatás is folyik iskolánkban.

A testnevelés, a mozgás fontossága vitathatatlan. Jó kondíciójú, egészséges lelkületű gyerekeket szeretnénk nevelni iskolánkban. A jó mozgású, nagy mozgásigényű tanulók jelentkezését várjuk a testnevelés fakultációra.  Különösen fontosnak tartjuk az úszást. A másodikosok kötelező úszásoktatásán kívül igény szerint külön úszásoktatást is szervezünk a kerületi tanuszodában. A még több és intenzívebb mozgást igénylő gyerekek számára testnevelő tanáraink tanítás után tanfolyamokat tartanak: kislány- és fiútorna, labdarúgás, tenisz, röplabda, kosárlabda (nagyobbaknak), tömegsport.

A számítógép használata ma már az iskolás gyerekek számára is nélkülözhetetlen. Iskolánk jól ellátott a legfejlettebb számítógépekkel és számítástechnikai eszközökkel. Lehetőség minden korosztály számára délutánonként az Internet használatára.

Több mint tízéves hagyomány iskolánkban, hogy diákjainkat - kicsiket és nagyokat - erdei iskolába visszük a tanév során. Rendkívüli nevelési lehetőséget látunk ebben az egyhetes tanórán kívüli programban, mely tanárt és diákot még közelebb hoz egymáshoz, valamint kilépve az iskolapadból, természetes környezetben szemlélődve és vizsgálódva valamennyi tantárgy tananyagának elmélyítésére sor kerülhet. Az erdei iskola a környezeti nevelés legfőbb színtere, ahol tanulóink a természet közvetlen közelségében sajátíthatják el korunk egyik legfőbb igényét, hogy mindenki tisztelje, óvja természetes és épített környezetét.

Iskolánk életében fontos helyet foglalnak el a külföldi - németországi, ausztriai, olaszországi és portugáliai - cserekapcsolatok, melyek célja a nyelvgyakorlás. 

Erdélyi testvériskolánkkal, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceummal már három éves a kapcsolat. Fontosnak tartjuk, hogy növendékeink legalább egyszer eljussanak Erdélybe. Ezt a célt szolgálja, hogy 8. évfolyamosainkat az erdei iskolai program keretében Tamási Áron szülőföldjére, Székelyföldre visszük el.

Tantestületünk minden erejével arra törekszik, hogy kivívja a szülők bizalmát és elismerését, kiérdemelje a tanítványok barátságát és az iskolát elhagyók jó emlékezetét.

Joomla Template by Joomla51.com