Általános iskola

Az általános iskolánk hagyományos rendszerű négy alsó és négy felső tagozatos évfolyamra tagolódik.

Az alsó tagozaton az első három évben minden osztályban emelt szintű ének-zenei képzést nyújtunk. Lehetőség van arra is, hogy a gyerekek hangszeres képzésben is részesüljenek, amelyet a kerületi zeneiskola tanárai helyben biztosítanak.

Zenei-élet--ének-tagozatunk-és-kórusaink.pdf

Célunk, hogy kisdiákjaink a 4. osztály végére az alapkészségeket (írás, olvasás, számolás) biztosan tudják és használják. Módszereink kiválasztásával törekszünk arra, hogy fejlesszük a gyerekek logikai és problémamegoldó gondolkodását. Elengedhetetlen célnak tartjuk, hogy kisdiákjaink szeressenek iskolába járni, tanulni, merjenek mozogni, rajzolni, énekelni és magabiztosan kiállni társaik és tanáraik előtt.

Képzési rendszerünkben fontos helyet foglal el az élő idegen nyelvek oktatása. Az általános iskolában diákjaink két nyelv, angol és német közül választhatnak, melyet 4. osztálytól tanórai keretek között tanulnak.

A felső tagozat az önmegismerés, az egyéni képességek, a kiemelkedő tehetségek felfedezésének időszaka. Célunk, hogy tanulóink az elsajátított ismeretek birtokában, tehetségük helyes megítélése alapján válasszanak a továbbtanulási lehetőségek közül. Továbbra is folytathatják az emelt óraszámú tantárgyak tanulását, és hangszeres zenei tanulmányaikat. A felső tagozaton az idegen nyelveket heti 4 órában tanítjuk. Diákjaink szabadidejüket is hasznosan tölthetik az iskolában: igény szerint tehetséggondozó szakköröket szervezünk.

Ezen a tagozaton is fontos szerepet kap a testmozgás, a sport. A testnevelés órák mellett a gyerekeknek délutánonként lehetőségük van sportköri foglalkozásokra, különböző labdajátékok elsajátítására.

Vissza az oldal tetejére


Gimnázium

Gimnáziumi képzésünk célja, hogy diákjaink megfeleljenek az érettségi vizsgákon, tehetségüknek megfelelő elmélyült tudást szerezzenek, és beilleszkedjenek a választott felsőoktatási intézménybe. Kiemelkedően fontos szerepet tulajdonítunk az idegen nyelv, a matematika, a magyar nyelv és irodalom mellett az informatika tantárgynak és a sportnak. 

A német két tannyelvű nemzetiségi képzés keretében az első évfolyamon intenzív (heti 20 óra) német nyelvtanítás mellett a közismereti tantárgyak (matematika, magyar) szintre hozása, illetve szinten tartása a célunk.  A tanév végén diákjainknak nyelvi alapvizsgát kell tenniük, melynek sikeressége feltétele a tagozaton való továbbtanulásnak.

A német két tannyelvű képzés keretében a tényleges 9., 10., 11., 12. évfolyamokon a tanórák 50%-a német nyelven folyik. A 9. és 10. évfolyamon németül tanított tárgyak a következők: történelem, földrajz, kémia, biológia, német irodalom, matematika és nemzetiségi ismeretek.  Végzős diákjainknak ezen a tagozaton lehetőségük van a német állam által elismert DSD-nyelvvizsgát tenni. A sikeres érettségi bizonyítvány ezzel a nyelvvizsgával kiegészítve szabad utat biztosít a német felsőoktatási intézményekbe. Második idegen nyelvként a diákok angol nyelvet tanulnak, a 9. évfolyamtól kezdődően heti 4 órában, illetve fakultációban plusz heti két nyelvóra lehetséges.

Neolatin nyelvű előkészítő évfolyamunkon választható nyelv az olasz, a francia vagy a portugál. A választott nyelvet 13 órában, emellett az angolt (kezdő és haladó szinten) heti 6 órában tanítjuk. A további évfolyamokon a neolatin nyelvet és az angol nyelvet heti 5-5 órában oktatjuk. Minden nyelvből lehetőség van fakultációra járni az utolsó két évfolyamon, ami plusz 2 óra nyelvtanulást jelent. Végzős diákjaink – szorgos tanulással - így akár két nyelvből is emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek.

Az idegen nyelveken kívül csoportbontásban tanítjuk többek között a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet (11. osztálytól), a matematikát és az informatikát. A nemzetiségi osztályokban ezeken kívül a németül tanított tantárgyakat. 

 

Vissza az oldal tetejére

Joomla Template by Joomla51.com