AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!

 

 

 

 

 

 

 

Középiskolai felvételi rendünk

 

Az iskola OM azonosító kódja: 035288              telephely kód: 001

Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ, 1027 Budapest, Fő utca 80.

Tanulmányi területek kódjai

 • 9.ny - általános tantervű, 5 évfolyamos osztály

Tagozatkód

Első idegen nyelv

Második idegen nyelv

0011

angol kezdő

francia kezdő

0012

olasz kezdő

angol haladó

0013

portugál kezdő

angol haladó

 • 9.n -  német kétnyelvű nemzetiségi, 5 évfolyamos osztály

Tagozatkód

Első idegen nyelv

Második idegen nyelv

0002

német nyelv

(9. évfolyamtól – angol nyelv)

Mindkét osztályunk nyelvi előkészítő évfolyammal indul.

A neolatin nyelvi osztály előkészítő évfolyamán a tanulók heti 13 órában tanulják a választott első idegen nyelvet (tanulmányi terület kódjai: 0011 - angol; 0012 - olasz; 0013 – portugál) a második idegen nyelvet heti 6 órában (tanulmányi terület kódjai: 0011 - francia; 0012 - angol; 0013 – angol). A további évfolyamokon mindkét nyelvet heti 5. (11. évfolyamtól, emelt szintű érettségi előkészítő-fakultáció esetén 7) órában oktatjuk.

A német nemzetiségi osztályban (tanulmányi terület kódja 0002) kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. A nyelvi előkészítő évfolyamon a diákok heti 20 órában tanulják a német nyelvet. A további évfolyamokon a közismereti tantárgyak 50%-át tanítjuk németül. Az angol nyelvet az első évben még nem, csak a tényleges 9. évfolyamtól oktatjuk heti 4 órában (kezdő és haladó csoport). Itt is lehetőség van fakultációra a 11. és 12.  évfolyamon, így a heti 4 óra 6-ra emelkedhet.

A nyelvtanításban mindkét tagozaton anyanyelvi nyelvtanárok is közreműködnek, külföldi nyelvgyakorló diákcserére és tanulmányutakra is van lehetőség.

A nyelvi előkészítő évfolyamon a fő feladat az adott nyelvből a megfelelő nyelvi készségek és képességek elsajátítása, matematikából és magyar nyelvből pedig az általános iskolai ismeretek rendszerezése és közös szintre fejlesztése.

A felvételi eljárás rendje

A nyolcadik osztályt végző tanulók az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli eredményeik és szóbeli felvételi vizsga alapján kerülhetnek gimnáziumunkba. A szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs képességét, tájékozottságát vizsgáljuk magyar - , illetve az általa tanult idegen nyelven. A szóbeli vizsgák követelményei megtalálhatóak az iskola honlapján.

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán ugyanolyan speciális lehetőségeket kapnak, mint tanulmányaik során. Ennek igénybevételéhez kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői vélemény másolatát. (Nkt. Tv. 51.§ (5).; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).)

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy csak olyan diákokat tudunk felvenni, akiknek a részképesség zavara a nyelvtanulásra nem terjed ki, mivel a nyelvi előkészítő osztályaink miatt nyelvtanulás alól felmentést nem tudunk kiadni.

A felvételi rangsor kialakításának módja 

            A felvételi pontszám kiszámítása

Központi írásbeli felvételi (Matematika max. 50 pont;   Magyar nyelv max: 50 pont)= 50 %

Hozott pontok (max. 100) és a szóbeli eredmény (max. 100) összegének fele =50%

 

Hozott pontok:

Az általános iskolából maximum 100 pont hozható, mely az alábbi tantárgyak év végi, illetve a nyolcadik évfolyam félévi osztályzatainak összegéből adódik.

 

 

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

magyar irodalom

X

X

X

X

magyar nyelv

X

X

X

X

idegen nyelv

X

X

X

X

matematika

X

X

X

X

történelem

X

X

X

X

 

Rangsorolási rendszerünk:

            A felvételi eljárás során megszerzett összes pont alapján rangsoroljuk a felvételizőket.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek

 • a hátrányos helyzetű, illetve a mozgásszervi fogyatékos, látássérült (gyengénlátó), valamint hallássérült (nagyothalló) SNI tanulók.
 • A német nemzetiségi tagozatra jelentkezőknél a német nemzetiségi származású diákok (a nemzetiségi származást igazoló nyomtatvány letölthető a honlapunkról – a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet)
 • saját nyolcadikosaink

Amennyiben az előnyt élvező jelentkezők között pontazonosság van, a központ írásbeli vizsga eredménye alapján rangsoroljuk őket.

 

 • Saját nyolcadikosaink az alábbi előnyöket élvezik a felvételi eljárás során:
 • amennyiben hozott pontszámuk eléri a 90 pontot és a nyelvi kompetencia vizsgán legalább 45 pontot szereztek, automatikusan felvételt nyernek az általuk választott tagozatra, de csak akkor, ha a hetedik, ill. a nyolcadik osztályban nem volt velük komoly magatartási probléma (igazgatói intő, igazolatlan nap, stb.).
 • ha diákjaink hozott pontszáma nem éri el a 90 pontot, részt kell venniük a felvételi eljárásban.
 • azonos felvételi pontszám esetén őket soroljuk a külsős jelentkezők elé.

 

A jelentkezéssel kapcsolatos időpontok, tudnivalók:

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje:

 1. december 6.

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja:

 1. január 18. 1000 (pótfelvételi január 23. 1400) - külön értesítést nem küldünk róla

A kijavított írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének időpontja:

 1. január 27. 800-1600 óráig

A szóbeli felvételi vizsga időpontja:

 1. március 02-03-04. 1400 (pótnap: március 10. 1400 )

 

A jelentkezők az iskola honlapján tájékozódhatnak a szóbeli vizsga pontos beosztásáról. Szóbeli vizsgára minden jelentkezőt behívunk.

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára mindenki hozzon magával egy saját névre megcímzett ÉS felbélyegzett A5 méretű (közepes)  borítékot.

 Szobeli-felveteli-vizsga-reszei.pdf

A szóbeli vizsgák után ideiglenes felvételi jegyzéket készítünk, mely a honlapunkon, illetve iskolánk hirdetőtábláján is megtekinthető.

 A végleges felvételi eredményekről mindenkit írásban értesítünk.  

Egyéni problémákkal felkereshető az iskola igazgatója vagy helyettesei:

 

Karacs Zsuzsanna

intézményvezető

 

Fajt József, Incze-Zalán Eszter, Vámosi Tamásné;

intézményvezető-helyettesek

tel.: 4570-718, 3561-489

Joomla Template by Joomla51.com