Kedves Szülők!

A járványügyi helyzet miatt idén sajnos sem szülői tájékoztatót, sem a diákoknak szóló nyílt napot nem tarthatunk. Azért hogy közelebb hozzuk iskolánkat, diákjaink készítettek egy bemutatkozó kisfilmet, amit ezen a  LINKEN megtekinthetnek.

Középiskolai felvételi rendünket alábbiakban olvashatják. 

Képzési rendünk bemutatása:Miért-éppen-a-TAMÁSI.pdf 

Amennyiben marad még kérdésük a tájékoztatónk elolvasása után, nyugodtan hívjanak bennünket telefonon (3561-489). Általános kérdésekben szívesen válaszolnak az iskolatitkárok, egyéni problémák esetén rendelkezésükre áll az iskolavezetés. Kérdéseiket írásban is feltehetik a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Karacs Zsuzsanna - intézményvezető

 

Középiskolai felvételi rendünk

 

Az iskola OM azonosító kódja: 035288   telephely kód: 001

Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ, 1027 Budapest, Fő utca 80.

Tanulmányi területek kódjai

 • 9.ny - általános tantervű, 5 évfolyamos osztály

Tagozatkód

Első idegen nyelv

Második idegen nyelv

0011

angol kezdő

francia kezdő

0012

olasz kezdő

angol haladó

0013

portugál kezdő

angol haladó

 • 9.n -  német kétnyelvű nemzetiségi, 5 évfolyamos osztály

Tagozatkód

Első idegen nyelv

Második idegen nyelv

0002

német nyelv

(9. évfolyamtól – angol nyelv)

Mindkét osztályunk nyelvi előkészítő évfolyammal indul.

A neolatin nyelvi osztály előkészítő évfolyamán a tanulók heti 13 órában tanulják a választott első idegen nyelvet, heti 5 órában a második idegen nyelvet.  A további évfolyamokon mindkét nyelvet heti 5. (11. évfolyamtól, emelt szintű érettségi előkészítő-fakultáció esetén 7) órában oktatjuk.

A német nemzetiségi osztályban (tanulmányi terület kódja 0002) kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. A nyelvi előkészítő évfolyamon a diákok heti 19 órában tanulják a német nyelvet (nem feltétel a német nyelvi tudás). A további évfolyamokon a közismereti tantárgyak 50%-át tanítjuk németül. Az angol nyelvet az első évben még nem, csak a tényleges 9. évfolyamtól oktatjuk heti 4 órában (kezdő és haladó csoport). Itt is lehetőség van fakultációra a 11. és 12.  évfolyamon, így a heti 4 óra 6-ra emelkedhet.

A nyelvtanításban mindkét tagozaton anyanyelvi nyelvtanárok is közreműködnek, külföldi nyelvgyakorló diákcserére és tanulmányutakra is van lehetőség.

A nyelvi előkészítő évfolyamon a fő feladat az adott nyelvből a megfelelő nyelvi készségek és képességek elsajátítása, matematikából és magyar nyelvből pedig az általános iskolai ismeretek rendszerezése és közös szintre fejlesztése.

A felvételi eljárás rendje

A nyolcadik osztályt végző tanulók az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli eredményeik és szóbeli felvételi vizsga alapján kerülhetnek gimnáziumunkba. A szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs készségét, tájékozottságát vizsgáljuk magyar - , illetve az általa tanult idegen nyelven.

A szóbeli vizsgák követelményei: Szóbeli-felvételi.pdf

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán ugyanolyan speciális lehetőségeket kapnak, mint tanulmányaik során. Ennek igénybevételéhez kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői vélemény másolatát. (2011. évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről 51. §/5. bekezdés; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).)

A nyelvi előkészítő osztályainkban nyelvtanulás alól felmentést nem tudunk adni, ezért nyelvtanulásban korlátozott tanulók fogadására nincs lehetőség.

A felvételi rangsor kialakításának módja

 

A felvételi pontszám kiszámítása

Központi írásbeli felvételi (Matematika max. 50 pont;   Magyar nyelv max: 50 pont)= 50 %

Hozott pontok (max. 100) és a szóbeli eredmény (max. 100) =50%

 

Hozott pontok:

Az általános iskolából maximum 100 pont hozható, mely az alábbi tantárgyak év végi, illetve a nyolcadik évfolyam félévi osztályzatainak összegéből adódik.

 

 

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

magyar irodalom

X

X

X

X

magyar nyelv

X

X

X

X

idegen nyelv

X

X

X

X

matematika

X

X

X

X

történelem

X

X

X

X

 

Rangsorolási rendszerünk:

            A felvételi eljárás során megszerzett összes pont alapján rangsoroljuk a felvételizőket.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek

 • a hátrányos helyzetű, illetve a mozgásszervi fogyatékos, látássérült (gyengénlátó), valamint hallássérült (nagyothalló) SNI tanulók.
 • A német nemzetiségi tagozatra jelentkezőknél a német nemzetiségi származású diákok (a nemzetiségi származást igazoló nyomtatvány letölthető a honlapunkról – a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet)
 • saját nyolcadikosaink

Amennyiben az előnyt élvező jelentkezők között pontazonosság van, a központ írásbeli vizsga eredménye alapján rangsoroljuk őket.

 

 • Saját nyolcadikosaink az alábbi előnyöket élvezik a felvételi eljárás során:
 • amennyiben hozott pontszámuk eléri a 90 pontot és a nyelvi kompetencia vizsgán legalább 80 pontot szereztek, automatikusan felvételt nyernek az általuk választott tagozatra, de csak akkor, ha a hetedik, ill. a nyolcadik osztályban nem volt velük komoly magatartási probléma (igazgatói intő, igazolatlan nap, stb.).
 • ha diákjaink hozott pontszáma nem éri el a 90 pontot, részt kell venniük a felvételi eljárásban.
 • azonos felvételi pontszám esetén őket soroljuk a külsős jelentkezők elé.

 

A jelentkezéssel kapcsolatos időpontok, tudnivalók:

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje:

 1. december 4. (A jelentkezési lapot a járványügyi helyzet miatt szkennelve is fogadjuk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen (beérkeztét minden esetben visszaigazoljuk), illetve postai úton is eljuttatható (ebben az esetben a feladási/beérkezési határidőre figyeljenek!)

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja (erről külön értesítést nem küldünk):

 1. január 23. 1000 (pótfelvételi január 28. 1400    vagy február 5. 14.00)

Az írásbeli feladatlapok megtekintésére február 1-én 800 -tól 1600-ig van lehetőség. 

 

A szóbeli felvételi vizsga időpontja:

 1. február 23 – március 12.

Szóbeli vizsgára minden hozzánk jelentkezőt behívunk. A pontos beosztásról az iskola honlapján tájékozódhatnak.

          

Karacs Zsuzsanna

intézményvezető

 

Fajt József, Szebeniné Orsányi Beatrix, Vámosi Tamásné;

intézményvezető helyettesek

tel.: 4-570-718, 3-561-489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Template by Joomla51.com